Mange øyer i Færder nasjonalpark er med i ordningen med sjøfugljakt. Statsforvalteren har lagt ut et revidert kart som viser hvor du kan jakte.

Kartet ble revidert i 2020

I 2012 lagde Fylkesmannen i Vestfold i samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Statens naturoppsyn et kart som viser hvor det er lov å jakte i Vestfoldskjærgården. Kartet ble revidert i 2020 hvor Vestre Bramskjæra syd for Helgeroa gikk ut av ordningen.

I lista over øyer du kan jakte på er det innhenta samtykke fra grunneier. Dersom du ønsker å jakte andre steder, må du sjøl hente inn grunneiers tillatelse.

Dokumenter


Kart over sjøfugljakt i Vestfoldskjærgården

Forskrift om jakt- og fangsttider