Ordningen hvor Skjærgårdstjenesten henter søppel som du har samlet fortsetter også i år. Ordningen gjelder hele Færder nasjonalpark. Bare husk å ta hensyn til våre fjærkledde venner når du ferdes, og sjekk ut hvor det er sjøfuglreservater fra 15. april. I disse kan du ikke gå nærmere enn 50 meter frem til 15. juli.

Les mer her og meld inn på skjema hos Statsforvalteren:

www.statsforvalteren.no/soppeldugnad

To damer og en søppelsekk.
rydde skjærgård