Rugekasser under steiner i en ur. Foto: Færder nasjonalpark

I Færder nasjonalpark har Statens naturoppsyn lenge jaktet på mink. I 2022 rapporterer de om fangst av 13 mink.

 

Mink hører ikke naturlig hjemme i Norge. Gjennom en årrekke har jakten i Færder nasjonalpark vært svært vellykket.

Her er kart over mink felt i 2022.

Kart over Færder nasjonalpark, med punkter hvor det er felt mink.. Mink felt i 2022. Foto: Statens naturoppsyn.

Her er kart med oversikt over elektroniske fellevarslere.

Kart med punktvis oversikt over elektroniske fellevarslere

Teist er en av fuglene som hekker i steinrøyser og som er svært utsatt for minken.  Statens naturoppsyn har satt ut rugekasser flere steder, og kan fortelle om vellykket ruging og en økning i teistbestanden. Les mer her: Det nytter å fjerne mink! – Færder Nasjonalpark (ferdernasjonalpark.no)

Besøkssenter Færder nasjonalpark fortalte om dette på sin «Fugledag» i vinterferien – se reportasjen på Distriktsnyheter Vestfold og Telemark, NRK. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-fra-vestfold-og-telemark/202302/DKVT98022423/avspiller#t=6m47s

Ser du mink på noen av øyene, send en SMS til Statens naturoppsyn på telefon 90198258.