I den senere tid er det gjort et stort antall observasjoner av et fettlignende stoff over store deler av fjorden.

Vestfold interkommunale brannvesen og Kystverket håndterer saken og prøver er sendt til laboratorrium i Trondheim. Hva slag produkt som er opphavet til forurensningen og hva som er kilden, er foreløpig ikke kjent.