Hva har skjedd med Oslofjorden? Og hva skal til for å redde den?

Dette var utgangspunktet da Færder og Hvaler nasjonalparker i samarbeid med Havforskningsinstituttet og en rekke andre aktører startet prosjektet Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord for en del år siden.

Nå vet man mye om hva som har skjedd og hva som skal til for å redde fjorden. Det er på tide å handle.

Les mer om sluttkonferansen for Frisk Oslofjord 1 og Krafttak for kysttorsken som ble avholdt 2. mai…