Fra og med 1. april til og med 20 august er det generell båndtvang for hund i hele landet. I Færder nasjonalpark skal hunder holdes i bånd hele året i sone B. I de øvrige delene av nasjonalparken skal hunder holdes i bånd i perioden 1. april til 15. oktober.

Dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, derfor er det viktig å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. Selv om båndtvangen for mange hundeeiere kan virke vanskelig å overholde, er det viktig å respektere de gjeldende lover.Vi oppfordrer derfor alle hundeeiere til å respektere båndtvangen. Båndtvangbestemmelsen er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) § 6.Enkelte fylker og kommuner har også egne regler om båndtvang på bestemte områder utover den generelle båndtvangstiden, dette står på den gjeldende kommune sin hjemmeside.

 

Forskrift om vern av Færder nasjonalpark, Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-08-23-1029

Færder nasjonalpark på Facebook:

https://www.facebook.com/Faerdernasjonalpark/

Færder nasjonalpark, kart med soneinndeling (PDF, 5 MB)