Bål i vannkanten. Foto: Færder nasjonalpark.

Det er nå svært tørt på øyene i Færder nasjonalpark, også i Moutmarka. Nasjonalparken oppfordrer sterkt til å ikke brenne bål, samt utvise stor forsiktighet for all aktivitet som utgjør en risiko for brann i vegetasjon. Bruk av åpen ild i skog og utmark er forbudt.

En gnist eller glo kan bli til en stor brann på ett blunk! Ved en stor skogbrann må mange mennesker i langvarig og hektisk innsats, både i brannvesenet og Sivilforsvaret. Det utgjør også en stor fare for menneske – og dyreliv, sårbar natur og bygninger.

Godværet fører til at skogbrann- varselet nærmer seg mørkerødt. Brannvesenet anser det derfor som helt uforsvarlig å bruke åpen ild i skog og utmark nå, og minner om at dette er forbudt. Med åpen ild menes alt som involverer åpen flamme, som bål, bålpanne, grill, engangsgrill, tur- brennere, etc.

Færder nasjonalpark minner også om at engangsgriller blir svært varme og kan både antenne vegetasjon og ødelegge naturverdiene. Vi har sett svimerker på gras og svaberg.

Bruk grill-vett! Ha alltid en bøtte vann ved grill/bålfyring for sikkerhets skyld.

Sprukket stein etter bål. Foto: Statens naturoppsyn.
Sprukket stein etter bål. Foto: Statens naturoppsyn.

Takk for at du viser hensyn i Færder nasjonalpark – Se ellers informasjon om bålregler i Færder nasjonalpark her: https://ferdernasjonalpark.no/sporlosferdsel/baalregler/

Les mer på VIB sine sider her: https://www.facebook.com/brannvesenet

Skogbrannfareindeks de nærmeste dagene (21.05.2024)- https://skogbrannfare.met.no/

Bilde av kart som viser skogbrannfare indeks i 3 dager
Kart over skogbrannfare de neste dagene.