Det er fortsatt håp for kysttorsken…

...men det krever at tiltak blir satt inn. Sluttrapport fra det forskningsbaserte prosjektet Krafttak for kysttorsken ble offentlig i dag, sammen med en orientering til fiskeriministeren.

Rapporten gir en helhetlig analyse av situasjonen i fjorden:

  • Det er fortsatt håp for fisken i fjorden, forutsatt at det settes inn tiltak
  • Hovedproblemet i fjorden er en kombinasjon av overfiske gjennom mange år og en svekket miljøtilstand
  • Rapporten foreslår en mer stedstilpasset fiskeriforvaltning, blant annet bevaringssoner der oppbygging av fiskestammene og restaurering av fiskens leveområder gis første prioritet
  • Rapporten understreker viktigheten av at landbruket og kommunene reduserer sine utslipp til vassdragene og Oslofjorden
  • Rapporten nedtoner selens og skarvens rolle som forklaring på fiskens tilbakegang

Kontaktpersoner

Even Moland, forsker/prosjektleder Havforskningsinstituttet

Bjørn Strandli, prosjektkoordinator

Roar Jonstang, leder i styringsgruppen