-Vi har flere rapporter om droneflyving både på Østre Bolæren og Verdens ende, forteller nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling. – Vi ønsker derfor å minne om at flyving med drone er forbudt i nasjonalparken. Årsaken til forbudet er at det forstyrrer blant annet fugler og annet liv i parken som vi ønsker å ta vare på.

Her ser du et utvalg av reglene som gjelder for nasjonalparken…