Atferd i parken


Vær velkommen på naturens premisser! Under ser du en forenklet huskeliste basert på lovverket for Færder nasjonalpark.

Kart forbudssone sjøfugl - sone B
  • Med båt: Du kan kjøre båt i hele nasjonalparken. Husk fartsgrensen. Når du er mindre enn 100 meter fra land er fartsgrensen 5 knop. I alle andre områder er fartsgrensen 30 kop.
  • Vannscooter: Vannscooter er forbudt i hele nasjonalparken.
  • Bruk av droner er ikke tillatt. 
  • Bil og andre motoriserte kjøretøy: Motorisert ferdsel på land er ikke tillatt, med noen unntak for blant annet jordbruk.
  • Rasting og telting: Rast hvor du vil i utmarka, og slå gjerne opp telt. Hovedregelen etter friluftsloven er at du kan telte i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse. Det er gode fasiliteter for telting flere steder, blant annet på Vestre Bolæren og Ildverket. På offentlige friluftsområder kan du telte inntil 14 dager. Noen få steder er det forbudt å sette opp telt. Dette gjelder på Ruseodden på Østre Bolæren, på Sandø, Østre Bustein og i Moutmarka. Dette er en unntaksregel fra allemannsretten.
  • Avfall: Rydd opp etter deg, og ta med søppel hjem. Tømming av båttoalett i sjøen er forbudt i hele nasjonalparken. Det er tømmestasjon på Verdens Ende.
  • Bål og grill: Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg og annet fjellunderlag. Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og det er en uopprettelig skade. Bruk gjerne en tilrettelagt bålplass. Og husk det generelle bålforbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Hele året kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten på sand og andre løsmasser uten vegetasjon.
  • Fiske, plukke og sanke: Skjellsanking og plukking av bær og sopp til eget bruk er greit. Det samme gjelder plukking av vanlige blomster. Men kysttorsken i Oslofjorden er fredet hele året og skal ikke fiskes. Hummer har egne fredningsområder innenfor parken.
Regler for hummerfiske
  • Hund: Husk båndtvang i perioden 1. april til 15. oktober. I alle sjøfuglområdene gjelder båndtvangen hele året. Hele sommeren og fram til 15. oktober beiter sau og andre husdyr flere steder i nasjonalparken. Som hundeeier er du ansvarlig for at hunden ikke skader eller plager beitedyr, ville dyr eller fugler.
  • Rullestein/løsmasser: Det er ikke tillatt å flytte på løsmasser, rullestein og liknende.
Se hele forskriften på Lovdata

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. De kontrollerer at besøkende følger bestemmelsene i lover og forskrifter, som at båter holder fartsgrensen, fiske skjer på lovlig vis, og at fuglene ikke blir forstyrret i hekketiden. SNO følger med på tilstanden i naturen og formidler kunnskap om naturen til de som ferdes i nasjonalparken.

Les mer om Statens naturoppsyn

Skjærgårdstjenesten er ofte på oppdrag i Færder nasjonalpark. De transporterer søppel, slår gress, vedlikeholder brygger, badebøyer og badetrapper og oppfordrer besøkende til å opptre slik at naturen påføres minst mulig skade. Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom Færder, Sandefjord og Tønsberg kommuner.

Skjærgårdstjenesten henter søppel du har samletLes mer om Skjærgårdstjenesten