Atferd i parken


Vær velkommen på naturens premisser! Under ser du en forenklet liste med regler basert på lovverket for Færder nasjonalpark.

 • Gå tur: Du kan ferdes til fots i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl i perioden 15. april – 15. juli. Husk at det heller ikke er tillatt å ferdes på privat innmark uten tillatelse fra grunneier (friluftsloven).
Kart over soner for hekkende sjøfuglFriluftsloven
Mange fugler ligger på reir eller har unger i disse tider.
 • Vannscooter: Vannscooter er forbudt i hele nasjonalparken.
 • Båt: Du kan kjøre båt i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl. Her kan du ikke være nærmere enn 50 meter. Dette gjelder også surfing, padling, dykking og annen type vannsport. Færder kommune har vedtatt egne fartsgrenser.
Fartsgrenser i sjø Færder kommune
 • Droner: Bruk av droner er ikke tillatt.
 • Rasting og telting: Du er velkommen til å raste og telte i utmarka, med noen unntak. På Ruseodden på Østre Bolæren, på Sandø, Østre Bustein, i Moutmarka og i sone for hekkende sjøfugl er det forbudt å telte hele året. Ellers er hovedregelen (friluftsloven) at du kan telte i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse. Det er gode fasiliteter for telting flere steder, blant annet på Vestre Bolæren og Ildverket.
Kart som viser anbefalte teltplasser
 • Tømming av båttoalett: Tømming av toalett i sjøen er forbudt i hele nasjonalparken. Det er tømmestasjon på Verdens Ende, Vallø båthavn og Tønsberg gjestehavn.
 • Søppel: Rydd opp etter deg, og ta med søppel hjem. Du kan også bidra i søppeldugnad når du er ute på tur.
Søppeldugnad
 • Bål og grill: Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg og annet fjellunderlag. Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og bli ødelagt for alltid. Bruk helst en tilrettelagt bålplass. Og husk det generelle bålforbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Hele året kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten på sand og grus uten vegetasjon.
Bålvett i nasjonalparken
Lite bål på sanden ved vannkanten. Foto: Birgit Brosø
 • Fiske, plukke og sanke: Skjellsanking og plukking av bær og sopp til eget bruk er greit. Det samme gjelder plukking av vanlige blomster. Men kysttorsken i Oslofjorden er fredet hele året og skal ikke fiskes. Hummer har egne fredningsområder innenfor parken.
Vern av kysttorskKart over fredningssone for hummerRegler for hummerfiske
 • Hund: Husk båndtvang i perioden 1. april til 15. oktober. I sonene for hekkende sjøfugl gjelder båndtvangen hele året. Hele sommeren og fram til 15. oktober beiter sau og andre husdyr flere steder i nasjonalparken. Som hundeeier er du ansvarlig for at hunden ikke skader eller plager beitedyr, ville dyr eller fugler.
 • Rullestein/løsmasser: Det er ikke tillatt å flytte på løsmasser, rullestein og liknende.
Se hele forskriften på Lovdata
Mann og forbudsskilt sjøfugl. Foto: Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. De kontrollerer at besøkende følger bestemmelsene i lover og forskrifter, som at båter holder fartsgrensen, fiske skjer på lovlig vis, og at fuglene ikke blir forstyrret i hekketiden. SNO følger med på tilstanden i naturen og formidler kunnskap om naturen til de som ferdes i nasjonalparken.

Les mer om Statens naturoppsyn
rydde skjærgård

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er ofte på oppdrag i Færder nasjonalpark. De transporterer søppel, slår gress, vedlikeholder brygger, badebøyer og badetrapper og oppfordrer besøkende til å opptre slik at naturen påføres minst mulig skade. Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom Færder, Sandefjord og Tønsberg kommuner.

Skjærgårdstjenesten henter søppel du har samletLes mer om Skjærgårdstjenesten