Bekymret for stor utfart

Det ventes stor utfart i pinsehelgen, og nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling og Egil Soglo i Statens naturoppsyn er begge svært bekymret for stor båttrafikk og ferdsel i nasjonalparken.

Ubeskytta reir er sårbare

-Mange av fuglene våre ligger nå på reir, både innenfor og utenfor sjøfuglreservatene, forteller Egil Soglo. Vi henstiller folk til å vise varsomhet, særlig hvis du ser fugler som flyr opp.  Mange fugler forsøker å beskytte egg eller unger ved å fly på en slik måte at du jages vekk fra reiret. Men i den varmen som er meldt, tåler ikke eggene å ligge ubeskyttet for sola særlig lenge. Da «kokes» eggene, og hekkesesongen er ødelagt.

Sjøfuglene er allerede presset

-Vi har nettopp opplevd en ganske massiv ærfugldød, forteller Anne Sjømæling. – En foreløpig obduksjonsrapport viser at fuglene som ble funnet denne våren døde av avmagring. Snart vil ærfuglene myte, det vil si at de skifter fjærdrakten. I denne perioden, som kan vare noen uker, kan ikke fuglene fly. Det betyr at man ikke skal komme for nærme flokker med sjøfugler på vannet med båt. Det stresser dem unødig.

Sjøfuglreservatene er merket med skilt

Sjøfuglreservatene er merket med riksløveskilt og egne underskilt hvor det står at det er forbud om ilandstigning fra 1. april til 15. juli. Man skal heller ikke komme nærmere enn 50 meter med båt fra disse holmene. Statens naturoppsyn har begrenset politimyndighet og har økt fokus denne våren på kontroll av at forbudet etterleves.

Kart som viser sjøfuglreservater med ilandstigningsforbud i Østfold og Vestfold (sone B)

Velkommen ut i nasjonalparken

-Ingenting er bedre enn at folk kommer seg ut på tur, avslutter Sjømæling. – Friluftsliv er folkehelse, og bare den som lærer å bli glad i natur ønsker å ta vare på den. Derfor er alle velkomne i nasjonalparken, bare man viser hensyn.

Ærfugler døde av avmagring
Regler i nasjonalparken

Verneskilt sjøfuglfredning med mann statens naturoppsyn
Områder med sjøfuglfredning har løveskilt og et underskilt som sier noe om fredningstida. Foto: Statens naturoppsyn
Ærfuglegg i reir
Ærfuglegg på Tørrfest. Foto: Statens naturoppsyn