Her har du noen forslag til hva du kan gjøre:

1. Meld fra om mink

Mink er en fremmed art som ikke er ønsket i nasjonalparken. Statens naturoppsyn jobber målrettet for å bli kvitt minken i den ytre skjærgården. De er derfor svært interessert i å høre om du ser mink innenfor verneområdet. Meld inn sted/posisjon og tidspunkt du gjorde observasjonen på SMS til 901 98 258

Minkbekjempelse i nasjonalparken
Mink. Foto: John Leffmann
Hvis du ser mink i nasjonalparken ønsker vi å høre fra deg. Foto: John Leffmann

2. Plukke stillehavsøsters

Stillehavsøstersen brer om seg også i nasjonalparken. Dette er en fremmed art som ikke er ønsket i norsk natur. Forvaltningen har en plan på hvor det skal ryddes profesjonelt slik at verdifulle arter som flatøsters ikke går tapt, men setter pris på om publikum plukker badestrender. Sett deg inn i plukkeveilederen, og les mer på samarbeidsprosjektet ostersdugnaden.no.

Østersdugnaden
Dame som plukker stillehavsøsters. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Du kan rydde badestrender i Færder nasjonalpark for stillehavsøsters. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

3. Plukke søppel

Marint søppel ødelegger både for naturen og for friluftsopplevelsen. Har du lyst til å plukke marint søppel på øyene i skjærgården, kan du samle avfallet i sekker og melde fra om hvor det ligger til Skjærgårdstjenesten. Husk bare å ta hensyn til hekkende fugler når du plukker. Det står også ryddebokser ved inngangene til Moutmarka.

Meldeskjema til SkjærgårdstjenestenAndre ryddeaksjoner på ryddenorge.no
To barn som plukker søppel. Foto: Free image
Du kan plukke søppel i parken og Skjærgårdstjenesten henter.

4. Melde tapte fiskeredskaper

Færder nasjonalpark har startet arbeidet med opprydningen av tapte fiskeredskaper som ligger på bunnen og fører til unødig lidelse for dyr i havet. Men det er mye vi ikke vet om hvor dette ligger. I appen Fritidsfiskeappen kan du melde inn tapte fiskeredskaper, og også se hvilke arter du kan fiske og ikke kan fiske og lese om reglene for redskap.

Fritidsfiskeappen i Google PlayFritidsfiskeappen i App Store
Mann som tar opp teine
I appen Fritidsfiske kan du melde inn tapte fiskeredskaper blant annet. Foto: Anne Sjømæling

5. Registrere arter i sjøen

Nytt i år er at publikum kan bli med å overvåke livet i havet gjennom «Dugnad for havet». Havforskningsinstituttet har laget en side med folkeforskning hvor man kan registrere arter i havet og se andres funn.

Dugnad for havet
Screenshot dugnadforhavet.no
Nå kan du være med og registrere arter i sjøen.

6. Registrere arter på land

Artsobservasjoner har i flere år vært «folkeforskning» for livet på landjorda. Her kan du registrere funnene du gjør av ulike arter. Den har nylig blitt bedre tilpasset også på mobil, slik at det er enklere å registrere ute i felt. Funnene du gjør vil over tid bli kvalitetssikret av fagfolk, som legger funnene videre inn i Artskart. Dette er en åpen tjeneste som både forskere, stat og kommune bruker flittig for å vurdere biomangfold og utbredelse av både sjeldne og fremmede arter i et geografisk område. Ditt bidrag er derfor svært viktig!

Et nyttig hjelpemiddel hvis du lurer på hva slags art du har foran deg er Artsorakelet. Denne mobiltilpassede nett-tjenesten er basert på kunstig intelligens, og blir stadig mer treffsikker dess flere som bruker den. Hvis du har opprettet bruker på Artsobservasjoner, kan du gå direkte fra Artsorakelet til Artsobservasjoner og registrere ditt funn for evig og alltid. Se hvordan du bruker Artsorakelet her…

Artsorakelet
Screenshot Artskart Færder nasjonalpark
Ditt bidrag i Artsobservasjoner blir kvalitetssikret og går inn i verktøyet Artskart
Registrer i ArtsobservasjonerSe andres observasjoner i Artskart

7. Registrere ulovligheter i nasjonalparken

Dessverre er det slik at ikke alle kjenner til verneforskriften for nasjonalparken med hva som er lov og ikke lov. Forvaltningen mottar derfor gjerne tips fra publikum om åpenbare brudd på forskriften, slik som ulovlig bålfyring i vegetasjon og på svaberg, vardebygging, ferdsel i sjøfuglreservatene før 15. juli, løse hunder, vannscooterkjøring, telting i soner hvor det er forbudt mv. Meld fra til Statens naturoppsyn med beskrivelse av tid, sted og bilde på SMS til 901 98 258.

Verneforskriften for Færder nasjonalparkRegler for parken forklart enkelt
Steinsatt bål rett på svaberg. Foto: Statens naturoppsyn
Bål rett på fjell er ikke tillatt. Foto: Statens naturoppsyn

Tusen takk for at du bidrar!

Tips oss gjerne dersom det er andre ting du tenker at du kan bidra med. Send en e-post til nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling på ansjo@statsforvalteren.no