Frisk Oslofjord er i gang

14.november gikk startseminaret for Frisk Oslofjord av stabelen. Marine forskningsmiljøer, undervisningsfolk, forvaltning og politikk var samlet rundt dette store og viktige prosjektet. Prosjektet vil representere en viktig styrking av kunnskapen om det marine miljøet i Oslofjorden.

1. Det marine miljøet i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker skal kartlegges og inntegnes i økologiske grunnkart:

 • Utbredelse og tilstand i marine naturtyper
 • Marine verneverdier, natur- og kulturminner
 • Behov for restaureringstiltak
 • Geologiske formasjoner
 • Marint avfall

 

2. Kunnskapen om det marine miljøet skal legges inn i en kunnskapsbank for undervisning på ulike nivå.

Prosjektet har et budsjett på ca 30 mill. og vil vare ut 2021. Kartleggingen starter opp i 2019.

Følgende miljøer deltar:

 • Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker
 • Havforskningsinstituttet
 • Kongsberggruppen
 • NIVA
 • Kartverket
 • Norges Geologiske Undersøkelse
 • Vestfold og Østfold fylkeskommuner
 • Fiskeridirektoratet
 • Miljødirektoratet

Les mer om Frisk Oslofjord-prosjektet her…