Undervisning & forskning


Besøkssenter Færder nasjonalpark tilbyr gratis undervisning i temaene natur og miljø, friluftsliv og kulturhistorie. Vi har opplegg for barn i barnehage og elever opp til og med videregående skole. Undervisningen er forankret i rammeplan og læreplaner og baserer seg på lek og aktiviteter både inne på senteret og ute i felt.

Undervisning på besøkssenteret

Nasjonalparkforvaltningen tilbyr foredrag til andre grupper som politikere, medarbeidere i offentlig forvaltning, lærere, lag og foreninger, og for publikum generelt.

Naturmiljøet i nasjonalparken overvåkes av en rekke vitenskapelige og frivillige fagmiljøer. Noen forskningsprosjekter:

Krafttak for kysttorskenFrisk Oslofjord
Barn som bruker vannkikkert. Foto: Oslofjordens Friluftsråd.
Foto: Oslofjordens Friluftsråd.