Undervisning & forskning


Nasjonalparken vil tilby undervisning i natur og miljø, friluftsliv og kulturhistorie. Undervisningstilbudet skal være fleksibelt og kunne brukes både i klasserommene, i nasjonalparksenteret og ute i felt. Tilbudet skal dekke alle alderstrinn, fra barnehage til universitet og høgskoler. Tilbudet vil utvides trinnvis.

I uteområdene på Verdens Ende, i Moutmarka og på Bolærneøyene skal det tilrettelegges for undervisning på en måte som gjør at skolenes egne lærerkrefter kan undervise elevene ved hjelp at ferdig materiell.

Nasjonalparken vil også tilby kurs og foredrag til andre grupper som politikere, medarbeidere i offentlig forvaltning, lærere, lag og foreninger, og for publikum generelt.

Naturmiljøet i nasjonalparken overvåkes av en rekke vitenskapelige og frivillige fagmiljøer. Havforskningsinstituttet er engasjert i et større arbeid for å få kysttorsken tilbake til området. Den er i dag en truet art i Ytre Oslofjord og flere andre steder langs kysten.

Barn som bruker vannkikkert. Foto: Oslofjordens Friluftsråd.
Foto: Oslofjordens Friluftsråd.