Fulehuk

"Fyrlykta lengst øst i Færders skjærgård"


Fyret ble etablert i 1821 og er bygget av stein fra Neslandet ved Drammen. Navnet kommer av hollandsk voule hook, altså skummel odde. Fulehuk ivaretas av Fulehuks Venner. Overnattingstilbud i fyrbygningen og naustloftet. Vertskap på plass i sommersesongen.

Hvor er Fulehuk?