Undervisning


Besøkssentertet tilbyr gratis undervisning i temaene natur og miljø, friluftsliv og kulturhistorie. Vi har opplegg for barn i barnehage og elever opp til og med videregående skole. Undervisningen er forankret i rammeplan og læreplaner og baserer seg på lek og aktiviteter både inne på senteret og ute i felt.

Ta kontakt

Barnehage

Besøkssenter Færder nasjonalpark tilbyr gratis naturveiledning om livet i havet for barnehager (4-6 år). Opplegget dekker et utvalg mål fra rammeplanen, og har fokus på læring gjennom aktivitet, lek, undring og utforsking. Oppleggene er sesongbaserte og forgår innendørs i vinterhalvåret, og utendørs i sommerhalvåret.

Vårt mål er å formidle kunnskap og omsorg for naturen gjennom å styrke forståelsen av økologiske og kulturelle sammenhenger, og samtidig øke bevisstheten om menneskets rolle i naturen. Det gjøres best ved å lære om naturen i naturen. Velkommen!

Barneskole

Besøkssenter Færder nasjonalpark tilbyr gratis naturveiledning for elever på barneskolen. Vi har ferdige undervisningsopplegg for 3. – 7. trinn, men kan bistå 1. – 2. trinn ved forespørsel. Oppleggene dekker et utvalg kompetansemål fra læreplanene, og har fokus på læring gjennom aktivitet, lek, undring og utforsking. Noen av oppleggene er sesongbaserte og tilbys kun på vår eller høst.

Vårt mål er å formidle kunnskap og omsorg for naturen gjennom å styrke forståelsen av økologiske og kulturelle sammenhenger, og samtidig øke bevisstheten om menneskets rolle i naturen. Det gjøres best ved å lære om naturen i naturen. Velkommen!

Ungdomsskole

Besøkssenter Færder nasjonalpark tilbyr gratis naturveiledning for elever på ungdomsskolen, spesielt i valgfaget natur, miljø og friluftsliv. Oppleggene dekker et utvalg kompetansemål fra læreplanene, og har fokus på læring gjennom fysiske aktiviteter og utforsking ute i naturen. Noen av oppleggene er sesongbaserte og tilbys kun på vår eller høst.

Vårt mål er å formidle kunnskap og omsorg for naturen gjennom å styrke forståelsen av økologiske og kulturelle sammenhenger, og samtidig øke bevisstheten om menneskets rolle i naturen. Det gjøres best ved å lære om naturen i naturen. Velkommen!

Videregående skole

Besøkssenter Færder nasjonalpark kan bistå med gratis naturveiledning for elever på videregående skole. Foreløpig har vi ikke ferdige opplegg for denne aldersgruppen, men kan samarbeide med skolen ved forespørsel. Færder nasjonalpark og de nærliggende områdene har en rik natur- og kulturhistorie som kan brukes som utgangspunkt for mange fag.

Vårt mål er å formidle kunnskap og omsorg for naturen gjennom å styrke forståelsen av økologiske og kulturelle sammenhenger, og samtidig øke bevisstheten om menneskets rolle i naturen. Det gjøres best ved å lære om naturen i naturen. Velkommen!