Torås Fort

"Det nedlagte kystfortet helt sør på Tjøme"


Det nedlagte kystfortet i nasjonalparkens randsone et par km nord for Verdens Ende ble påbegynt i 1939 og videreutviklet av den tyske okkupasjonsmakten under krigen. Anlegget sto ferdig i 1941. Bestykningen besto av fire 15 cm Bofors L750-kanoner med 19,5 km rekkevidde, tre kan fortsatt sees. Fortet ble nedlagt i 1999. Området er åpent for publikum.

LES MER PÅ FACEBOOK

Hvor er Torås Fort?