Leppefisk svømmende i tareskog. Foto: Rune Haldorsen

En velsmakende storby

Tareskogen overgår selv de mest fruktbare økosystemene på land. På en eneste kvadratmeter kan det leve over 100 000 små virvelløse dyr, som snegler og krepsdyr, fra over 200 forskjellige arter! I tillegg til større dyr som fisk, hai og sel. Som en hektisk storby med andre ord! De dyrene vi kjenner best til er kanskje de som benytter hele området ved å svømme eller krabbe rundt, som krabber og fisk, men glem ikke alle de små rare skapningene som har bosatt seg på selve taren og som er en vel så viktig del av økosystemet. Posthornmark og mosdyr er typiske å finne på tang og tare. Disse og mange andre er stedbundne skapninger som ikke har tenkt seg noe sted når de først finner en plass å feste seg. Ulempen er jo da at de heller ikke kan smette unna de dyrene som har lyst til å spise dem! Derfor er det helt nødvendig med god beskyttelse og de er ofte omsluttet av et hardt kalkskall. Og ikke bare er det dyr som bor på tang og tare, det er en hel rekke tang og tarearter som har spesialisert seg – og er helt avhengig – av å feste seg på andre tang og tarer! For eksempel er grisetangdokke en tang art som kun kan leve på grisetang. It takes a village! Så ta en nærmere kikk på tarebladene neste gang du er i fjæra og se på alle de fantastiske innbyggerne som bor der!

Heldigvis blir det nå mer og mer fokus på havets uendelig viktige funksjon både for planetens og menneskehetens velbefinnende. Faktisk har FN nå bestemt at 2021 – 203 skal være tiåret for havforskning. Det er gode nyheter! De har definert seks områder hvor havforskningstiåret skal gi konkrete resultater for samfunnet:

  • Et rent hav, hvor vi identifiserer og reduserer eller fjerner forurensning fra havet
  • Et sunt og motstandsdyktig hav, der marine økosystemer kartlegges og beskyttes.
  • Et forutsigbart hav, der vi kan forstå og forutse endringer og konsekvenser for samfunnet.
  • Et trygt hav, med beskyttelse mot farer på kysten og til sjøs.
  • Et bærekraftig og produktivt hav, som sikrer folk matforsyning og levebrød.
  • Et forstått og tilgjengelig hav, der alle har tilgang til havdata og informasjon som grunnlag for sine beslutninger.
  • Et hav som inspirerer og engasjerer, hvor samfunnet verdsetter havets bidrag til velferd og utvikling.

Les mer om dette her.

Livet i havet har også sitt helt eget bærekraftsmål. Det kan du lese mer om her.