Om parken


Færder nasjonalpark er opprettet for å verne landskap, naturtyper, arter og geologi og kystøkosystemer på land og sjø i et større område ved kysten i ytre Oslofjord. Færder nasjonalpark har et av de rikeste livsmiljøene i landet. Her finnes det sjeldne naturtyper som edelløvskog, kystfuruskog, strandenger,gammel slåttemark og naturbeitemark på øyene, og tareskoger, ålegrasenger, bløtbunnsområder og skjellsandområder i sjøen. Dette er leveområder for et mangfold av planter, dyr og insekter.

Nasjonalparken skal også verne kulturminner, og gi mennesker plass til uforstyrrede naturopplevelser og enkelt friluftsliv.

Fakta

Færder nasjonalpark omfatter 340 kvadratkilometer fastland, øyer, skjær og havbunn i Færder kommune. Nasjonalparken strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Øyene sør for Hvasser, samt Verdens Ende og Moutmarka inngår i nasjonalparken.

Foto: Strobe Foto

Les mer om parken

Livsgrunnlag og næringsliv

Mange hundre år med sjørelatert virksomhet har preget nasjonalparken. Fiskere og los er fremdeles aktive i og rundt parken og de opererer side om side med en stadig økende reiselivsnæring. Forsvarets virksomhet har også etterlatt seg spor som er blitt en attraksjon for tilreisende.

Foto: Reidun Mangerud

Les mer her

Undervisning og forskning

Nasjonalparken vil tilby undervisning i natur og miljø, friluftsliv og kulturhistorie. Undervisningstilbudet skal være fleksibelt og kunne brukes både i klasserommene, i nasjonalparksenteret og ute i felt. Tilbudet skal dekke alle alderstrinn, fra barnehage til universitet og høgskoler. Tilbudet vil utvides trinnvis.

Foto:  Prestgaard/Andersen

Les mer her

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet kan du finne mye utfyllende informasjon.

Styredokumenter finner du på siden nasjonalparkstyre.no

Gå til dokumentarkivetSe styredokumenter på nasjonalparkstyre.no

ATFERD I PARKEN

Du er velkommen som naturens gjest i nasjonalparken. Sammen må vi sørge for at verdiene i nasjonalparken ivaretas.
Nedenfor er det listet noen enkle regler for atferd i parken.

Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Regler om å ferdes i parken