Færder fyr

"Portvokteren til nasjonalparken i sør"


Færder fyr er selve portvokteren til nasjonalparken mot sør. Det 43 meter høye fyret har vært i drift siden 1857, da det erstattet fyret på Store Færder fra 1697. Fyret eies av Kystverket. Du kan gå i land, men selve tårnet er vanligvis stengt. Det arbeides for tiden med å etablere en kystledhytte på Færder.
Til Færder kommer man med egen båt, eller ved å kontakte skyssbåten ”Færdergutt”.

Hvor er Færder Fyr?