NN_logo_Besøkssenter_nasjonalpark kopi

Naturveileder ved Besøkssenter våtmark Ilene og Besøkssenter nasjonalpark Færder.

Arbeidsgiver: Færder Nasjonalparksenter IKS
Stillingstittel: Naturveileder
Frist: 31.08.2017
Varighet: Fast

Den ansattes arbeidsoppgaver vil bestå i daglig formidlingsarbeid ved senterne og utviklingsarbeid vedrørende formidlingsaktivitet, utstillinger og informasjonsmateriell. Naturveilederen skal tilby naturveiledning og aktiviteter i og utenfor sentrene. Stillingen vil kreve noe arbeid på kvelder, lørdager, søndager og andre helligdager. Vi ønsker en omgjengelig, engasjert og imøtekommende person med god faglig ballast, både naturfaglig og pedagogisk. Erfaring fra arbeid med barn, særlig under skolealder, vil tillegges vekt. Søker må ha førerkort og disponere egen bil da stillingen krever noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, informasjonsarbeid og naturveiledning til barnehager, skoleklasser, studenter og besøkende
 • Utvikling av informasjons- og undervisningsopplegg ved sentrene
 • Deltakelse i ulike faglige prosjekter, f.eks Kysttorsk, tiltak mot fremmede arter, besøksstrategi
 • Andre relevante oppgaver, deriblant bistand til senterledelsen, betjening på åpne dager osv.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen relevant fagområde, minimum bachelornivå, innen feks biologi, naturveiledning, samfunnsvitenskap, pedagogikk.
 • Erfaring med ulike undervisningsmetoder, ulike alderstrinn og opplæringsarenaer
 • Det er en fordel med erfaring fra lignende sentra

Egenskaper

 • Trives med å være synlig
 •   Utadvendt og relasjonsskapende
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Tverrfaglig forståelse
 • Selvstendig
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

 • En utfordrende og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning
 • Deltagelse i kompetansenettverk.
 • Trivelig arbeidsmiljøer.
 • Stillingen lønnes 420 000-500 000

Om arbeidsgiveren og sentrene

Vi har ledig en 100 % nyopprettet stilling som naturveileder ved besøkssentrene i Vestfold.

Naturveilederen vil være ansatt i Færder Nasjonalparksenter IKS og dele sin stilling mellom Besøkssenter våtmark Ilene og Besøkssenter nasjonalpark Færder. Sentrene er begge autoriserte besøkssentre. De er geografisk plassert i Tønsberg og Tjøme kommuner og har ca. 2. millioner mennesker innenfor en dagsreiseavstand fra sentrene.

Besøkssenter våtmark Ilene ligger vakkert til på den gamle husmannsplassen Søndre Holmen innerst i Tønsbergfjorden. Senteret ligger i gangavstand fra Tønsberg sentrum og i umiddelbar nærhet til Ilene Ramsarområde.  Besøkssenter våtmark Ilene er ett av seks nasjonalt autoriserte informasjonssentre for våtmark i Norge. Et besøkssenter våtmark er for alle som ønsker informasjon om natur og våtmark og søker aktiviteter basert på dette. Sentrene presenterer nasjonale og internasjonale verdier av våtmark, gir forståelse for hvorfor våtmark skal tas vare på og inspirerer til å ville lære om, besøke og oppleve natur og kulturminner. Dette gjøres gjennom aktiv naturveiledning, undervisning og foredragsvirksomhet. Informasjonen som gis skal være lettfattelig og treffe mennesker på deres nivå. Besøkssenteret har nylig utvidet sine lokaler som skal fylles med utstillinger og installasjoner for å gi god informasjon og spennende opplevelser.

Besøkssenter nasjonalpark Færder ligger på Verdens Ende, ytterst på Tjøme. Senteret er autorisert som besøkssenter nasjonalpark og ligger spektakulært plassert i overgangen mellom sjø og land i ett av Vestfolds mest attraktive friområder. Senterets hovedoppgave er å spre kunnskap om nasjonalparken og bidra til at barn og unge spesielt og besøkende generelt får tilgang på informasjon om parken. Dette gjøres med den interaktive utstillingen «På kanten av havet», naturveiledning, aktiviteter, arrangementer og samtaler. Området rundt er tilrettelagt for aktivitet og er tilgjengelig for ulike grupper uavhengig av funksjonsnivå. De besøkende kommer tett på naturen og nasjonalparken når de besøker Verdens Ende. Her kan de oppleve det spektakulære landskapet, kjenne på været i alle sine varianter og de kan lære om de ulike naturtypene og det som særpreger den marine nasjonalparken. Færder nasjonalpark ligger i Tjøme og Nøtterøy kommuner og  består 340 km2 med hav, øyer og landskap.

Tiltredelse etter avtale.

Søknad sendes:
Færder Nasjonalparksenter IKS
Helgerødveien 590
3145 Tjøme

E-post: bente@ferdernasjonalparksenter.no

Kontaktinfo:
Daglig leder; Lene Berge, Besøkssenter våtmark Ilene, tlf 908 08 026
Daglig leder; Bente Molvig, Besøkssenter nasjonalpark Færder, tlf 991 13 755