Dyr


Hval og sel

Blant de mer sporadiske besøkende til nasjonalparken er både knølhval og finnhval, bottlenose og spekkhugger. Med økende vanntemperaturer i senere år er også spermhval blitt en hyppigere gjest. Av mindre hvalarter på besøk kan nevnes både vågehval, nise og ulike typer springere.
I motsetning til hvalen er selen blitt ”fastboende”. Når været er stille og pent kan man observere inntil 200 steinkobber i nasjonalparken, på steder som Hoftøya, ved Tjømebåen og på Selskjærene utenfor Hvasser.

Se naturoppsyn for Tønsberg