Fra 1. oktober opprettes det nye og større fredningsområder for hummer i Oslofjorden. Innenfor fredningsområdene er det totalforbud mot hummerfiske hele året. Regelverket gjelder for høstens hummersesong, og fiskere må derfor være ekstra oppmerksomme slik at de ikke bryter reglene.

Fiskeridirektoratet informerer om regelverket på sine nettsider. Her finner du også kart over fredningsområdene.

Færder nasjonalparkstyre har arbeidet aktivt for å utvide fredningsområdene, og de har fått støtte av lokale fiskere, Tjøme og Nøtterøy kommuner og Vestfold fylkeskommune.
– Vi er bekymret for hummerbestanden i Oslofjorden. Forskning har vist at fredningsområdet ved Bolærne har ført til flere og større hummer, også utenfor området. Vi tror derfor at større fredningsområder på sikt vil føre til at bestanden i Oslofjorden blir sterkere. Da kan vi også fiske mer hummer, sier nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli.

Under høstens hummersesong vil det bli gjennomført tilsynsaksjoner der politiet, Kystvakten, Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn deltar.

 

Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli deltar i oppsynsaksjon. I høst skal forvaltningen sikre at det nye regelverket blir overholdt.
Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli deltar i oppsynsaksjon. I høst skal forvaltningen sikre at det nye regelverket blir overholdt.