COME CLOSER GO FÆRDER


Come closer go Færder og andre tilsvarende fraser som ligger på nettsidens hovedbilder er en del av et kommunikasjonskonsept som skal bidra til å bygge nasjonalparken som internasjonal merkevare. Med ‘ go Færder ‘ henvises det til det engelske ‘ go further’. Et særtrekk ved Færder nasjonalpark er at denne lett tilgjengelig og forholdsvis enkel å oppleve for publikum. Den byr også på opplevelser av ulik karakter, opplevelser som utfordrer både fysisk og mentalt. Gjennom dette kan man utvide sin horisont og lære å mestre nye ting. Eller som frasene forsøker å uttrykke; komme seg videre og lenger , go further’ .

Havets fortelling lar deg komme tett på – og reise lengre.

Der hav møter land og historien om Norge begynner, ligger et spennende øyrike. Havets rikdom og kraft ligger hele tiden i lufta, i lukta, i lyset. Du kjenner havets nærvær med hele ditt sanseapparat.

Et mangfold av opplevelser lar deg komme tett på særegen skjærgårdsnatur og kystkultur. Her kan oppdagelsesreisende i alle tapninger bli en del av havets fortelling, og utvide sin horisont mot nåtid, fortid og fremtid.

Havets fortelling lar deg komme tett på – og reise lengre.

Bruk av kommunikasjonskonseptet

Konseptet er utviklet for å fremme verdiskaping i parken og parkens randsone. Målet er å få flere til å besøke Færder Nasjonalpark – året rundt, og benytte seg av tjenester i parkens nærområde. Konseptet er ment å fungere også på det internasjonale markedet.

Reiselivsbedrifter i og rundt Færder nasjonalpark oppfordres til å benytte kommunikasjonskonseptet «Come close – go Færder». Det kan brukes i kampanjer og annet markedsføringsmateriell. Produktet som selges må være relatert til opplevelser i Færder nasjonalpark.

Fordelen med å bruke et felles markedsføringskonsept er at det gjenkjennes av kundene, og at det bidrar til å styrke Færder Nasjonalpark som merkevare og gi synlighet i et strekt konkurransepreget marked. Dette kommer igjen den lokale reiselivsnæringen til gode.

Dette er kravene som stilles til bruk:

Konseptet skal bare brukes til å markedsføre varer og tjenester som har en tilhørighet til Færder nasjonalpark eller nærliggende områder.

  • Frasen «Come closer. Go Færder. » og lignende setninger som knyttes opp mot «Go Færder» skal settes i fonten Lato (Gratis lisens hos Google font).
  • Bedriftens egen logo må være med.
  • Tonen og inntrykket må være i samsvar med det uttrykket som fremkommer av nettsiden.
  • Følgende font skal benyttes: Klikk her for å laste ned font

Konseptet er utviklet av Creuna AS for Færder Nasjonalpark.