14.november gikk startseminaret for Frisk Oslofjord av stabelen. Marine forskningsmiljøer, undervisningsfolk, forvaltning og politikk var samlet rundt dette store og viktige prosjektet. Prosjektet vil representere en viktig styrking av kunnskapen om det marine miljøet i Oslofjorden.

Les mer om startseminaret her…