Nykommer i norske farvann etter år 2000, sprer seg nå med stor kraft langs kysten i Sør – Norge. Vil etter hvert kunne dekke store strandområder og vil «skygge ut» en rekke arter i strandområdene våre, bl.a. blåskjell. Den er også lett å skjære seg på, så vær obs.

En nasjonal strategi for håndtering av situasjonen er underveis. Bekjempelse av østersen vil måtte konsentreres til utvalgte områder; badestrender, blåskjellbanker, ålegrasenger, forekomster av flatøsters osv.

Midt oppe i dette er jo stillehavsøsters en delikatesse. Vi får håpe at den etter hvert får komersiell interesse. Det kan etter hvert muliggjøre opptak av større volum.

Forøvrig: finn deg en god oppskrift og plukk så mye du orker.