Markeringen av jubileet startet allerede 4.juni med familie-/kulturdag på Mellom Bolæren.  Arrangementet ble arrangert av Mellom Bolærens Venner i samarbeid med Færder nasjonalpark.

Rundt 500 små og store deltok på arrangementet.

Fredag 25.08.23 inviterte Færder nasjonalparkstyre gjester med på båttur. Turen gikk til Ildverket, videre gjennom Busteinsundet, forbi Sandø og ut til Færder fyr. Ildverket er en av besøks-øyene hvor FNP ønsker velkommen og hvor det er gjort mange tiltak siden opprettelsen av nasjonalparken. Den offisielle datoen for opprettelsen av Færder nasjonalpark er 23.08.2013.

Lørdag arrangerte Besøkssenter Færder nasjonalpark den årlige tradisjonen Færderdagen, hvor tiårs-jubileet ble markert. Dette er en familievennlig aktivitetsdag med læring og opplevelser om natur, friluftsliv og kystkultur. Det var satt i stand mange aktiviteter, kos og hygge både ute og innendørs på Verdens Ende.

Ordfører Jon Sannes Andersen åpnet dagen, og daglig leder på Besøkssenteret Heidi Karoline Storm og nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling serverte kake.

Oslofjorden Friluftsråd, Hvasser og Brøtsø historieforening, Miljøpiratene, Besøkssenter våtmark Ilene, Ting med Tang hadde stands. Besøkssenteret hadde flere aktiviteter som krabbefisking med gratis utlån av snører, Eriks magiske fiske-hjørne, midlertidig akvarium med dagens fangst, mat fra havet, Pelle Strand kom og det var tilbud om ansiktsmaling med morsomme motiver fra havet.

Med hjelp av mange lokale ildsjeler ble dette igjen en suksess!

Søndag ble det ekstra feiring med barneforestillingen «Torsketromming». Dette er et interaktivt og tverrfaglig kunstprosjekt der barna blir invitert ned under overflaten for å bli bedre kjent med vår venn, torsken! Til sammen deltok over 30 små og store på forestillingene. I torskekostymer ble det fortalt om torskens dans og musikk, det ble snakket om barnas forhold til havet, klimaproblemer og kunst. Vi lekte en torskedanselek og spilte i torskeband på små synthezisere sammen med barna.

Litt senere på dagen var det foredrag for de voksne, «Atlanterhavstorsken: på innsida». Foredraget omhandlet dagens status og utfordringer knyttet til atlanterhavstorsken. Videre ble publikumet tatt med på innsiden av torskens hverdag og ble bedre kjent med deres adferd og økologi, samt avdekke hvordan lyd er et viktig virkemiddel i torskens kommunikasjon.

Takk til alle som deltok både som arrangører og deltakere, dette er en tradisjon vi Besøkssenteret er stolte av å gjennomføre hvert år. Og som nasjonalparken støtter opp om.